Placówki oświatowe ze względu na prowadzone w czasie wakacji remonty będą pełniły dyżury. W oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę wiejską dyżury prowadzą trzy placówki.

W okresie wakacyjny placówki przedszkolne prowadza dyżury, aby  dzieci podczas gdy rodzice przebywają w pracy miały należytą opiekę. Gmina wiejska Głogów przygotowała już harmonogram dyżurów swoich oddziałów przedszkolnych.

Publiczne Przedszkole w Serbach dyżuruje w sierpniu w godzinach 6.30 – 16.00. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Wilkowie dyżurują w lipcu w godzinach 7.30-16.00.  Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Przedmościu dyżurują w sierpniu w godzinach 8.00-15.00.