Mieszkańcy Gminy Kotla włączyli się do pomocowej akcji. Przed budynkiem szkoły podstawowej z inicjatywy mieszkanki gminy Małgorzaty Zinkiewicz stanęło serce na plastikowe nakrętki.

A, SGmina Kotla to kolejne miejsce, gdzie stanął pojemnik na plastikowe nakrętki. Z inicjatywy mieszkanki gminy Małgorzaty Zinkiewicz przed budynkiem Szkoły Podstawowej Kotli  pojawił się czerwony pojemnik w kształcie serca. Wykonali go wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.

– Worki z nakrętkami już nie muszą zalegać w domach. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji wrzucania nakrętek rozmaitej wielkości i koloru, z których dochód będzie przeznaczony na pomoc w leczeniu dzieci – mówi Wioletta Jańczak Podinspektor ds. promocji gminy Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.