Klasy ósme uroczyście zakończyły rok szkolny. Gratulacje odebrali uczniowie, którzy w szkole odnieśli największe sukcesy.

Tę wyjątkową chwilę rozpoczął polonez w wykonaniu ósmoklasistów,  po nim a  klasy ósme zaprezentowały część artystyczną. Były chwile refleksji, wzruszeń, zadumy, ale i radości.

– Gratuluję wam wyników w nauce. Życzę, aby te wakacje były słoneczne i bezpieczne, żeby zakończył się ten trudny czas dla nas wszystkich, czas związany z epidemią, żebyście mogli wyjechać i odpocząć należycie w te wakacje. Życzę, jak najlepszych wyników w przyszłości, ponieważ kończy się pewien etap w waszym życiu, w waszej edukacji. Ja ten etap pamiętam do dziś – mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

W uroczystości uczestniczyli: Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Przybylska, ks. kanonik Andrzej Skoczylas, Iwona Adamczak Dyrektor GOKiS w Kotli oraz Dorota Młodecka Dyrektor GOPS w Kotli.