W czerwcu tego roku w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim zakończył się projekt pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu”. Gmina pozyskała 215 000 zł. Całkowita wartość zadania to około 225 500 ZŁ.

Projekt pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” rozpoczął się w styczniu 2019 r. i miał potrwać do czerwca 2020r., jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną część zajęć nie mogła się odbyć lub konieczna była zmiana ich formuły, przez co czas trwania projektu uległ wydłużeniu.

– Głównymi celami projektu było wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów, a także zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości kształcenia. Aby powyższe cele mogły zostać osiągnięte, w ramach projektu, przeprowadzono szereg kompleksowych działań wpływających na poprawę jakości kształcenia – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Odbyły się m.in. szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu neurodydaktyki, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz technik efektywnego nauczania i uczenia się, mające na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażono także sale dydaktyczne w sprzęt umożliwiający indywidualną pracę z dzieckiem, a także prowadzenie zajęć, podczas których możliwe jest wykonanie eksperymentów i doświadczeń. Zakupiono również przenośne komputery oraz programy multimedialne – dodaje wójt.

Przez cały czas trwania projektu uczniowie mogli poszerzać zdobytą wiedzę i rozwijać swoje pasje w wielu dziedzinach, np. matematyki, informatyki, przyrody czy języka angielskiego, poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań.

Projekt „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” to również wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dla uczniów mających trudności w nauce i wymagających indywidualnego podejścia w procesie nauczania zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczo – matematycznych oraz zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na jego realizację w wysokości blisko 215 000 zł Gmina Żukowice otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania to około 225 500 ZŁ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here