Nieporozumienia z rodzicami czy rówieśnikami, kłopoty z nauką, agresja w sieci, uzależnienia. W takich, między innymi, sprawach młodzi polkowiczanie mogą zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Połączenia są bezpłatne.

Pod numer telefonu zaufania 793 200 020 można dzwonić codziennie, także w święta, w godzinach od 13 do 23 (w sytuacjach kryzysowych – także pozostali mieszkańcy gminy). Po drugiej stronie czekać będą specjaliści z Ośrodka Badań i Pomocy Psychologicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.

– Telefon zaufania to wsparcie poprzez pomoc i poradnictwo psychologiczne z elementami edukacji oraz działania interwencyjne, czyli doradztwo i pokierowanie osoby potrzebującej w sytuacji kryzysowej, a w razie potrzeby wezwania służb – mówi Bożena Maciejowska, dyrektor wydziału zdrowia, spraw społecznych i mieszkaniowych w urzędzie gminy.

Wsparcie udzielane jest w sytuacjach kryzysowych dotyczących rodziny, rówieśników, szkoły, uzależnień, zdrowia, a także przemocy czy bezpieczeństwa w sieci. Telefon zaufania jest jedną z form wsparcia podczas trwających w naszej gminie dni walki z depresją.

– Zdrowie psychiczne w tym trudnym okresie jest szczególnie ważne – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych. – Zachęcam do tego, aby korzystać z bogatej oferty Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Pod numer telefonu zaufania 793 200 020 można dzwonić codziennie, także w święta, w godzinach od 13 do 23. Połączenia są bezpłatne. Telefon zaufania działa w ramach programu polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic, Łukasza Puźnieckiego „Pomoc Psychologiczna”. 

Dodatkowo, w Ośrodku Badań i Pomocy Psychologicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych uruchomiono numer telefonu zaufania dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin. Pod numer 530 578 586 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.