350 tys. zł gmina przeznaczyła na zmiany w parku w m. Kamiona.  Planuje się tam  utworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku.

W miejscowości Kamiona rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania mającego na celu utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców m. Kamiona. Koszt całej inwestycji to blisko 350 000 zł. Na ten cel gmina przeznaczyła środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 91 000 zł, a także otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości ponad 63 000 zł.

– W miejscowości Kamiona nie było dotąd miejsca, które umożliwiałoby uprawianie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i które pozwalałoby jednocześnie na integrację społeczności. Nowo powstałe miejsce rekreacji będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców i z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości, a jednocześnie stanie się miejscem wypoczynku dla mieszkańców m. Kamiona – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice

Realizowana inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich, który jest już w trakcie realizacji, obejmuje prace związane z oczyszczeniem, posprzątaniem terenu i przygotowaniu go do dalszych prac. Miejsce realizacji zadania znajduje się na terenie parku więc trzeba najpierw wykonać prace polegające na wycince zarośli, karczowaniu pni i korzeni oraz usunięciu suchych gałęzi.

Kolejna część zadania pierwszego etapu, to prace obejmujące przygotowanie podłoża i nawierzchni trawiastej boiska wraz z instalacją podlewania. Teren zostanie oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Po zakończeniu pierwszego etapu, przewidziane jest poprowadzenie ciągów pieszych.