Ponad milion złotych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała z budżetu państwa na remonty. Za pozyskane środki przebudowana zostanie biblioteka i dojazdowa droga wewnętrzna, zmiany obejmą także klatkę schodową. W celu zniesienia barier architektonicznych zamontowana zostanie winda.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu  państwa w wysokości 1 248 000 zł.  Za te środki zrealizowane zostanie zadanie pn. ,, Przebudowa Budynku A”.  Całkowity koszt inwestycji to 1 283 170 zł.

W ramach udzielonej dotacji uczelnia przebuduje pomieszczenia w bibliotece z przeznaczeniem na wypożyczalnię biblioteczną, zamontuje windę i przebuduje szyb windowy, zadanie to ma na celu zniesienie barier architektonicznych w budynku A.  Klatka schodowa zostanie dostosowana do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Ważnym zadaniem będzie także przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej.

Prace związane z przebudową pomieszczeń na potrzeby nowej wypożyczalni są już zakończone. Uczelnia do końca sierpnia czeka na dostawę wyposażenia.

– Trwają bardzo już zaawansowane prace przy przebudowie szybu windowego. Roboty budowlane mają potrwać do końca sierpnia. Potem montaż windy i odbiory techniczne – mówi Anna Włodarczyk Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. – Zakończenie remontu klatki schodowej w skrzydle zachodnim przewidujemy na przełomie września i października. W tym tygodniu wyłoniony zostanie wykonawca remontu drogi wewnętrznej – dodaje rzeczniczka PWSZ.