Mieszkańcy Gminy Kotla gościli uczestników 39. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zjedli obiad i odpoczęli przed dalszą trasą.

Pielgrzymi 39. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej około godziny 12:00 dotarli na teren rekreacyjno-sportowy w Kotli, gdzie podczas przerwy zjedli obiad oraz skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez mieszkańców gminy. Był to czas odpoczynku przed dalszą trasą.

– Z pomocą przybyli również strażacy z OSP Kotla, którzy rozłożyli basen oraz kurtynę wodną. Mieszkańcy Chociemyśli, Kozich Dołów, Kotli, Moszowic i Skidniowa przekazali ciasta, warzywa i owoce dla pielgrzymów oraz zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku – mówi Wioletta Jańczak

Podinspektor ds. promocji gminy Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych –

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary oraz zaangażowali się w przyjęcie pielgrzymów w naszej gminie – dodaje Wioletta Jańczak.