Beata Szykulska została uhonorowana „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” przyznanym przez Prezydenta RP.

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w Sali Kolumnowej wieloletni pracownik Urzędu Gminy Kotla Beata Szykulska została uhonorowana „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” przyznanym przez Prezydenta RP. Odznaczenie pracownicy UG Kotla wręczył Wicewojewoda Dolnośląskim Bogusław Szpytma. W uroczystości towarzyszyli Beacie Szykulskiej Sekretarz Gminy Ewa Konarska-Jóźwiak i Skarbnik Gminy Krzysztof Słomianny.

– Pani Beata przez ponad 24 lata w urzędzie wykazywała się ogromnym zaangażowaniem  i sumiennością. Dziękuję za wieloletnią pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej oraz za wiele ciepła, jakim obdarzała Pani wszystkich współpracowników – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.