Trwają zaawansowane prace remontowe budynku w którym znajduje się apteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Zdrowia w Nielubi. Zakończenie remontu całego budynku planowane jest w październiku.

Z końcem czerwca zakończono prace wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonano  m.in. instalacje elektryczne  i telekomunikacyjne , wstawiono nowe okna, docieplono przyziemie budynku.

Pomieszczenia apteki również są już po remoncie.

– Obecnie przeprowadzane są prace w budynku Ośrodka Zdrowia, tutaj udało się już zakończyć m.in. prace związane z wylaniem posadzek, pojawiła się też m.in. nowa stolarka okienna i drzwiowa , wykonano instalacje elektryczne i telekomunikacyjne – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. –

Już niebawem w budynku pojawi się winda dla osób starszych i niepełnosprawnych, a stary piec węglowy został zastąpiony ekologicznymi źródłami energii w postaci pompy ciepła. Pojawi się też nowoczesna instalacja paneli fotowoltaicznych – dodaje wójt.

Równocześnie przeprowadzane są prace zewnętrzne, obecnie wykonywana jest m.in. elewacja na budynku GOPS i Ośr. Zdrowia.

Całkowita planowana wartość zadania to kwota ponad 2,5 miliona złotych, a jego realizacja jest możliwa m.in. dzięki funduszom pochodzącym z budżetu gminy oraz pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,6 mln zł i przyznanej dotacji i pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zakończenie remontu całego budynku planowane jest w październiku.