Zakończyły się prace montażowe ogrodzenia boiska sportowego w m. Czerna. Budowa kolejnego etapu ogrodzenia, tak jak w latach ubiegłych, była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów takich jak m.in. Gmina Żukowice, LZS Czerna, Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice, mieszkańcy oraz Grupa Kreatywni w Żukowicach. Na zakończenie projektu Realizator grupy wraz z uczestnikami, pod okiem koordynatora zorganizował spotkanie integracyjne z poczęstunkiem w postaci grilla. Na szczęście pogoda dopisała, a na spotkaniu pojawili się m.in. piłkarze z LZS Orzeł Czerna i mieszkańcy, którzy w przyjaznej i miłej atmosferze zjedli pyszne kiełbaski z rusztu, omawiając tym samym budowę ogrodzenia.

– Łączna wartość tegorocznych prac montażowych w Czernej to kwota blisko 16 000 zł, z czego 6000 zł to kwota, która została przyznana w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2021”, a pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Żukowice. Gmina Żukowice dodatkowo  przekazała materiały biurowe oraz umożliwiła druk dokumentacji projektowej, niezbędnej do sporządzenia sprawozdania z wykonania inicjatywy – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Realizacja projektu pn.: „zaGRAJ z nami na boisku w Czernej” była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here