Wspólny wniosek Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nielubi, Gminy Żukowice i Grupy „Razem dla Gminy Żukowice” zaowocował grantem w wysokości 6000 zł. Środki zostaną wykorzystane do budowy ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną w Nielubi.

Szkoła Podstawowa, Gmina Żukowice i Grupa „Razem dla Gminy Żukowice” złożyli wniosek i otrzymali dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2021”. Otrzymane 6 tys. zł zostanie wykorzystane na wykonanie ogrodzenia na terenie boiska do piłki mnożnej w Nielubi. Wolontariusze pod okiem fachowej firmy, rozpoczęli budowę nowego ogrodzenia. Powstaje ono na terenie istniejącego boiska do piłki nożnej w Nielubi, a praca idzie wyjątkowo sprawnie i szybko. Po zakończeniu prac planuje się organizację spotkania integracyjnego z drobnym poczęstunkiem – zarówno dla dzieci odbywających tam treningi jak i dorosłych mieszkańców. Wartość całego projektu to kwota blisko 13 000 zł, z czego 6000 zł to kwota pochodząca z pozyskanego grantu, a pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Żukowice.

 – W Naszej gminie to już drugi tego rodzaju projekt, w którym głównym zadaniem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców ale i poprawa infrastruktury. Budowa ogrodzenia na terenie istniejącego boiska do piłki nożnej w Nielubi, a wcześniej w m. Czerna przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale również wpłynie na wzrost poziomu atrakcyjności takich miejsc pod kątem integracji i rekreacji wśród lokalnej społeczności. Warto brać udział w takich działaniach, dlatego bez zastanowienia zdecydowaliśmy się pomóc finansowo w zakupie ogrodzenia na obu boiskach – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Realizacja projektu pn.: „Aktywnie i bezpiecznie w Gminie Żukowice” jest możliwa dzięki dofinansowani ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here