Dobiega końca remont budynku w którym mieście się GOPS, ośrodek zdrowia i apteka. Na to zadanie przeznaczono dwa miliony sześćset tysięcy złotych.  Pierwsi pacjenci już są przyjmowania w nowej przychodni. W pełni wyremontowany budynek planowo oddany będzie do użytku na początku listopada.

Stary budynek, w którym dotychczas mieściły się: GOPS, ośrodek zdrowia oraz apteka, od dawna wymagał generalnego remontu. W lutym bieżącego roku, na terenie obiektu rozpoczęła się warta dwa miliony sześćset tysięcy złotych inwestycja, obejmująca swoim zakresem m.in.: remont wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę starego pieca węglowego na ekologiczną pompę ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

– Ponadto, ważnym elementem zadania było zlikwidowanie barier architektonicznych, które w starym budynku stanowiły poważne utrudnienie w dostaniu się do poradni czy apteki, dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także rodziców z wózkiem dziecięcym.
Odnowiony budynek zostanie wyposażony w windę, a także specjalny podjazd, po których można komfortowo i bezpiecznie dostać się do pomieszczeń wewnątrz obiektu – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Z uwagi na bardzo szeroki zakres inwestycji oraz zachowanie ciągłości pracy znajdujących się w budynku instytucji, zadanie realizowano etapowo. Prace remontowe w lokalach ośrodka zdrowia, usług pielęgniarskich oraz w gabinecie stomatologicznym już zostały zakończone. Pozostały do wykonania zakres prac obejmuje jeszcze m.in. roboty zewnętrzne, roboty w pomieszczeniach piwnicznych oraz prace wykończeniowe pomieszczeń GOPSu. Do końca października mieszkańcy potrzebujący wsparcia GOPS przyjmowani będą w budynku szkoły.

– W pełni wyremontowany budynek planowo oddany będzie do użytku na początku listopada. Wówczas będzie można się przekonać się o ogromie przeprowadzonych prac. Budynek będzie nie tylko cieszył oko, ale przede wszystkim będzie bardziej funkcjonalny i przyjazny dla użytkowników. Całkowita planowana wartość zadania to kwota blisko 2,6 miliona zł – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, WFOŚiGW we Wrocławiu oraz środkom finansowym z KGHM Polska Miedź S.A. . Pozostałe środki pochodzą z  budżetu Gminy Żukowice.