Na inwestycje związane z rozwojem i poprawą jakości infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej gmina Żukowice z Rządowego Programu „Polski Ład” otrzyma około 10 mln zł.

Ogłoszono już wyniki naboru wniosków do I edycji Rządowego Programu „Polski Ład”. Do Gminy Żukowice trafi rekordowe wsparcie, bo aż blisko 10 mln zł na inwestycje związane z rozwojem i poprawą jakości infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej. Planowane inwestycje w ramach otrzymanego wsparcia finansowego przyczynią się przede wszystkim do poprawy i wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.  W wielu miejscowościach będzie bezpieczniej, a z inwestycjami gmina ruszy w przyszłym roku.

– Miło mi również poinformować, że Powiat Głogowski otrzymał wsparcie w ramach tego naboru – w kwocie 7,6 mln zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dróg powiatowych na terenie gmin: Żukowice oraz Kotla”. W najbliższym czasie będzie się działo na terenie Naszej Gminy – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

 Tak ogromne środki finansowe dla Gminy Żukowice są wynikiem wielu rozmów i spotkań z posłami z naszego regionu oraz wielu spotkań w Warszawie.