Niebawem rozpoczną się prace w miejscowości Nielubia, wzdłuż drogi krajowej nr 12. Powstanie chodnik w kierunku cmentarza wraz z oświetleniem i dwoma przejściami dla pieszych.

Droga krajowa nr 12 to jedna z bardziej ruchliwych tras przebiegająca przez teren gminy Żukowice. Przy tak ruchliwej drodze ruch pieszych, przy braku odpowiedniej infrastruktury, jest nie tylko utrudniony, ale stanowi duże zagrożenie. Mieszkańcy gminy od wielu lat wnioskowali o chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 12. Inwestycja ta powstanie niebawem. Powstanie chodnik w kierunku cmentarza wraz z oświetleniem i dwoma przejściami dla pieszych. Zakończenie prac zaplanowano na wiosnę 2022 roku.

– Już w 2012 z ówczesną radną i sołtysem wsi Ireną Siewierą zabiegaliśmy o ujęcie tego zadania w Programie Budowy Dróg realizowanego przez GDDKiA. Wtedy się nie udało, ale udało się wpisać to zadanie w Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ciągu drogi krajowej nr 12 i dziś możemy powiedzieć, że już wkrótce zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na tym odcinku drogi- mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.   

Zadanie obejmuje m.in. budowę nowego odcinka chodnika o długości około 400 m oraz przebudowę istniejących fragmentów tak, aby utworzyły spójny ciąg komunikacyjny. Ponadto przebudowany zostanie system odwodnienia oraz powstanie kanał technologiczny. W planach jest budowa dwóch przejść dla pieszych oraz oświetlenie na odcinku od drogi gminnej w kierunku Bukwicy, do drogi gminnej prowadzącej na cmentarz.

Zarządca drogi krajowej nr 12 tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 – Nielubia”. Zadanie to zostało ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, w skład którego wchodzi zadanie dla m. Nielubia. Wartość zadania to w całości zostanie pokryta przez GDDKiA.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here