Ulica Słoneczna w Kotli została już oddana do użytkowania. Wartość inwestycji wyniosła ponad 390 tysięcy złotych. Gmina na realizację zadania pozyskała środki zewnętrzne.

Wykonano 263 mb drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami oraz 372 mb o nawierzchni tłuczniowej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 390 tysięcy złotych i została w 96 % sfinansowana środkami pozyskanymi, w tym z budżetu Województwa Dolnośląskiego (ponad 92 tys. zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (blisko 281 tysięcy zł).

Pozostała kwota w wysokości 16 827,29 zł stanowi wkład własny gminy.Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.

– W planach są remonty kolejnych dróg.Dobry stan dróg to nie tylko większy komfort podróżowania, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo użytkowników. Potrzeb mamy wiele, dlatego pozyskujemy środki z różnych źródeł i w dużym stopniu wnioski te rozpatrywane są pozytywnie i to nas cieszy  –  mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.