Gmina Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żukowicach. Praca na stanowisku ds. utrzymania dróg, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie UG lub za pośrednictwem poczty do 27 grudnia 2021r do godz. 15.30.

Szczegóły oferty na BIP Urzędu Gminy: https://bip.zukowice.pl/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-33