11.500 zł Gmina Żukowice otrzymała na usunięcie ok. 23 Mg odpadów.  Zadanie realizowane będzie w pierwszej połowie 2022 roku.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” uzyskał pozytywna opinię.  Kolejnym krokiem w najbliższym czasie będzie podpisanie umowy dotacji z Narodowym Funduszem

– Ostatecznie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, do usunięcia zaplanowano odpady w ilości 23 Mg, które po zebraniu zostaną przekazane do utylizacji bądź odzysku – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę 11.500,00 złotych. Zadanie będzie realizowane w I połowie 2022 r.