Zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku od Pieszkowic przez Żelazny Most, do granicy powiatu polkowickiego. Inwestycję, na którą mieszkańcy czekali wiele lat, w połowie sfinansowała gmina Polkowice.

Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku od Pieszkowic przez Żelazny Most do granicy powiatu polkowickiego, był konieczny ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Na długości prawie pięciu kilometrów położono nową nawierzchnię. Wykonano też pobocza.
– Była to jedna z najbardziej zaniedbanych dróg na terenie naszej gminy – podkreśla Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – Choć jest to droga wojewódzka, to podjęliśmy decyzję o tym, aby w ramach współpracy województwa z gminą Polkowice i powiatem polkowickim przekazać część środków na zagospodarowanie tego odcinka drogi, przede wszystkim po to, aby podnieść standard bezpieczeństwa poruszania się na tym odcinku – dodaje burmistrz.

Całe zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego” kosztowało około dwóch milionów złotych. Roboty zostały zrealizowane na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, przy finansowym wsparciu gminy Polkowice w wysokości prawie miliona złotych. Od nowego roku ten odcinek DW 331 zmieni też status – na drogę powiatową.

– Był to warunek wypracowanego porozumienia trójstronnego – dodaje Jan Wojtowicz, wicestarosta polkowicki.  – Warunkiem przejęcia przez nas tej drogi od pierwszego stycznia było wyremontowanie newralgicznego, pięciokilometrowego odcinka dodaje wicestarosta.

– Wiele lat czekaliśmy na tę drogę i cieszyliśmy się bardzo, kiedy roboty wreszcie ruszyły – mówi Beata Sperka, sołtyska Żelaznego Mostu. – Ruch samochodowy przez naszą wieś jest spory, dużo ludzi dojeżdża tędy do pracy, na przykład do kopalni – dodaje sołtyska.

Choć były przerwy w robotach, to całe zadanie udało się zakończyć przed terminem, który wyznaczono na 31 grudnia.