Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lubińskiej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To trzecia, po OSP Sobin i OSP Sucha Górna, jednostka w naszej gminie działająca w ramach KSRG i jedenasta w powiecie polkowickim. 

Decyzję komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP Nowa Wieś Lubińska do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wręczył komendant powiatowy PSP w Polkowicach.

– W powiecie mamy 27 jednostek OSP, z czego jedenaście włączonych jest to Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i działają one na terenie całego powiatu – mówi Sylwester Jatczak, komendant powiatowy PSP w Polkowicach.

– To jest wielkie zobowiązanie – mówi Zygmunt Rubinowicz, prezes OSP Nowa Wieś Lubińska. – Nasza jednostka stale się rozwija. Obecnie mamy około 70 członków. Nie wszyscy biorą udział w akcjach, są to tak zwani wspierający, ale coraz więcej młodzieży garnie się do nas. Będą szkolenia, aby nowy narybek miał jakąś wiedzę i umiejętności. To będzie na pewno duża jednostka – dodaje prezes.

Gratulacje druhom-ochotnikom z Nowej Wsi Lubińskiej złożyli samorządowcy.

– Dziękuję wam za gotowość do służenia innymi, panu burmistrzowi dziękuję za odpowiednie doposażenie tej jednostki – mówi Kamil Ciupak, starosta polkowicki. – To jest duża odpowiedzialność za życie i mienie mieszkańców powiatu polkowickiego. Spoczywa ona na was nie od dziś, ale teraz będziecie częściej dysponowani do akcji. Wierzę, że wzorowo podołacie temu obowiązkowi –dodaje starosta.

Burmistrz Polkowic przypomniał swoją pierwszą wizytę w remizie w Nowej Wsi Lubińskiej, trzy lata temu.

– W czasie rozmów o przyszłości OSP pojawiała się nadzieja na to, że jednostka zostanie wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i cieszę się, że tak się stało – mówi Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – To jest ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, jak zaznaczył pan starosta. Życzę sukcesów na tej drodze i życzę dobrej współpracy z innymi jednostkami OSP. Aby ta dewiza „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” towarzyszyła wam zawsze w tej trudnej i ofiarnej służbie – dodaje burmistrz.

W gminie Polkowice działają cztery jednostki OSP. Trzy włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który skupia obecnie ponad pięć tysięcy jednostek, w tym prawie pół tysiąca jednostek PSP, ponad 4700 jednostek OSP, a dodatkowo są też jednostki wojskowe czy zakładowe OSP.