Gmina Kotla pozyskała ponad 125 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na realizację projektu „Startujemy w przyszłość!”. Środki przeznaczone zostaną na zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej.

W ramach projektu „Startujemy w przyszłość!” finansowane będą m.in. zajęcia  wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka angielskiego. Planuje się również wyjazdy edukacyjne do Myśliborza, Wrocławia i Wałbrzycha. Uczniowie także zostaną objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparciem w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym.

Całkowita wartość projektu wynosi 147 309,80 zł, w tym wkład własny gminy to 22 096,47 zł.

– Projektem objętych zostanie 127 uczniów Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Planuje się zrealizować ponad 1 000 godzin zajęć –mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.