Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowana jest z budżetu państwa.

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, – 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75,  – 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Otrzymane fundusze KGW mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

– Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami.

Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.