Rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z przebudową drogi gminnej na działkach 157 i  191 obręb Czerna.  Wartość inwestycji to kwota około 1.030.000,00 zł.

W drugim etapie przebudowy drogi gminnej na działkach 157 i  191 obręb Czerna zostanie wyremontowana nawierzchnia asfaltowa drogi ok. 553 mb (przy budynkach 16-29, 30-33) oraz przebudowana zostanie droga szutrowa na nawierzchnię asfaltową na pełnej podbudowie o długości ok. 145 mb (przy budynku 34,36).

Sprzyjająca aura pozwoliła zgodnie z planem rozpocząć prace remontowe drogi gminnej w Czernej. Jej przebudowa poprawi komfort osób poruszających się ta trasą. Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki tej miejscowości, która jest równie ważna nie tylko dla mieszkańców, ale wszystkich osób odwiedzających Czerną – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Wartość inwestycji to kwota około 1.030.000,00 zł. Inwestycja stanowi część zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Żukowice” o łącznej wartości 12 mln zł dofinansowanej kwotą 9,88 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.