W Szkole Podstawowej w Nielubi powstanie profesjonalna salka korekcyjna, a do Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim  gmina zakupi sprzęt Biofeedbeck – urządzenie stymulujące i trenujące mózg człowieka.

Nowy sprzęt trafi do szkół w Gminie Żukowice dzięki pozyskanym środkom finansowym  z Fundacji KGHM i środkom z budżetu Gminy Żukowice. Fundacja KGHM  Polska Miedź wsparła te zadania kwotą 63.000,00 zł.  Pozostała część środków przekaże gmina z własnego budżetu.  Projekt będzie zrealizowany w tym roku.

Lekcje w pandemii w formie on-line i wielogodzinna praca przed komputerem przyczyniły się przede wszystkim do  problemów z wadami postawy u młodzieży, a także nierzadko do zaburzeń psychicznych.  Jako rodzic jestem pewien, że musimy intensywnie działać, aby zapobiegać tego rodzaju problemom u naszych dzieci –mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

W kwietniu gmina złożyła  wnioski do Fundacji KGHM o dofinansowanie zakupu zestawu korekcyjnego celem prowadzenia zajęć korekcyjno – gimnastycznych w szkole w Nielubi oraz sprzętu Biofeedback do szkoły w Brzegu Głogowskim, który jest nowoczesną metodą stymulująca i trenującą mózg. Terapia taka zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, zapamiętywanie, wycisza nadmierne emocje, poprawia samopoczucie i zwiększa odporność na stres.

 Projekt jest odpowiedzią na rozpoznanie jakie przeprowadzili dyrektorzy gminnych szkół wśród uczniów. Rozpoznanie to wykazało nieprawidłowości w zakresie wad postawy i zaburzeń psychicznych, takich jak nadpobudliwość czy nieustający stres