Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Adolf Skokowski, Zygmunt Czerchowski oraz Jarosław Szmidt. Brązowym medalem odznaczeni zostali: Bogdan Bury, Piotr Kondraciuk, Grzegorz Chuchro, Rafał Ratowski, Paweł Nowicki oraz Daniel Słotwiński.

Z okazji Dnia Strażaka wręczono awanse zawodowe strażakom z jednostki PSP w Głogowie oraz odznaczenia dla druhów z jednostek OSP z terenu powiatu głogowskiego. Wśród wyróżnionych byli strażacy z jednostek OSP działających na terenie gminy Żukowice.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Adolf Skokowski, Zygmunt Czerchowski oraz Jarosław Szmidt. Brązowym medalem odznaczeni zostali: Bogdan Bury, Piotr Kondraciuk, Grzegorz Chuchro, Rafał Ratowski, Paweł Nowicki oraz Daniel Słotwiński.

– Uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim strażakom za ogromne zaangażowanie, trud i poświęcenie na rzecz ochrony życia i mienia mieszkańców całego powiatu głogowskiego – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.