Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i Filia w Lubinie znajdują się w elitarnym gronie czterech uczelni w Polsce posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku górnictwo i geologia. Oznacza to, że od nowego roku akademickiego studenci będą mogli zdobywać tytuł magistra inżyniera na tym kierunku.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego będzie kształcić magistrów górnictwa i geologii. To historyczny moment dla społeczności akademickiej.

– To dla nas bardzo ważny moment. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia. Studia inżynierskie na tym kierunku prowadzimy od 2008 roku- mówi dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni w 2012 roku. Łącznie dyplomy inżynierów górnictwa otrzymało 625 osób. Od 1 października będziemy kształcić magistrów inżynierów górnictwa. Wniosek do Ministra opracował zespół pracowników uczelni i KGHM Polska Miedź S.A., z którym wspólnie prowadzimy ten kierunek studiów. Wniosek pozytywnie opiniował Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Studia mają charakter praktyczny- dodaje rektor.

Wsparcie uczelni płynie z miedziowej spółki, która ceni wykwalifikowanych pracowników.

– Studia pierwszego i drugiego stopnia to element strategii budowania ścieżki zawodowej pracowników miedziowego giganta – mówi Arleta Chorąży, dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., – Zaczynamy od szkoły branżowej pierwszego stopnia i techników, które mamy pod patronatem. No a potem możliwość zdobycia wyższego wykształcenia, które jest konieczne, aby dalej funkcjonować zdobywając kolejne szczeble kariery. Bardzo się z tego cieszymy i gratulujemy uczelni uruchomienia tych studiów- mówi dyrektor Departamentu.

UJW jest przygotowana do przyjęcia pięćdziesięciu studentów na studia magisterskie. Oprócz tego UJW kształci na kierunkach tj.  Administracja – pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Informatyka, Logistyka, Mechatronika, Pedagogika, Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe. Osoby, które złożą dokumenty o przyjęcie na studia we właściwymi dla kierunku biurze rekrutacji w Polkowicach lub w Lubinie, skorzystają z atrakcyjnej promocji czesnego i zapłacą 500 zł mniej za pierwszy semestr studiów.

Poza KGHM Polska Miedź, partnerami UJW są inne renomowane spółki takie jak Bosch Rexroth, KGHM Zanam, KGHM Metraco, Mercus Logistyka, Centrum Badań Jakości, PeBeKa czy Scanway gdzie studenci realizują praktyki zdobywając bezcenne doświadczenie zawodowe.