50 tysięcy złotych pozyskała Gmina Kotla z Fundacji KGHM Polska Miedź na dofinansowanie projektu  pn.: „Bezpieczny strażak-bezpieczna gmina, wyposażenie jednostki OSP”.

Za pieniądze w kwocie 50 tys. zł pozyskane przez Gminę Kotla z Fundacji KGHM Polska Miedź zakupiony zostanie sprzęt, który trafi do strażaków ochotników z gminy Kotla.  Otrzymają między innymi prądownicę wodną, agregat prądotwórczy, pilarkę do drewna, sygnalizator bezruchu, hełmy, rękawice, ubranie i buty specjalne.

– Nie raz przekonaliśmy się jak ważna dla nas jest pomoc druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego doposażamy nasze jednostki i pozyskujemy środki na nowoczesny specjalistyczny sprzęt
i umundurowanie -mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

– Dzięki temu nasi strażacy mogą skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom. Sprzęt i kompletne, specjalistyczne umundurowanie z pewnością podniesie komfort i wpłynie na bezpieczeństwo pracy druhów – mówi  Artur Szlempo Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Kotli.