W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok wykonane zostanie zadanie pn. „Iluminacja elewacji północnej kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż ul. Powstańców).”

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok kościół pw. Bożego Ciała zostanie doświetlony. W ramach zadania „Iluminacja elewacji północnej kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż ul. Powstańców)” postanie nowy chodnik od czoła budynku Kościoła Bożego Ciała wraz z punktami świetlnymi. Iluminacja oświetli też całą ścianę budynku od strony ul. Powstańców Śląskich.