W ciągu pięciu dni do ZUS wpłynęło 50 tysięcy wniosków na 65 tys. dolnośląskich dzieci. W minionym 2021 roku rodzice na Dolnym Śląsku złożyli wnioski o 300 plus na 310 tys. dzieci. Prawie 307 tys. z nich dostało pieniądze na „szkolną wyprawkę”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ubiegłego roku szkolnego przyznaje i wypłaca pieniądze z programu “Dobry Start” nazywane popularnie wyprawką szkolną.

Do ZUS na Dolnym Śląsku 49 042 wnioski, na 65 777 dzieci. W całym kraju wpłynęły już 631 783 wnioski, na 874 981 dzieci. 300 plus na Dolnym  Śląsku w 2021 r.: wpłynęło 236 805 wniosków na 310 707 dzieci. ZUS wypłacił wyprawki dla 306 950 dzieci, na kwotę 92 063 700 zł.300 plus w całym kraju w 2021 r.: wpłynęło 3 263 295 wniosków, na 4 446 645 dzieci. ZUS wypłacił wyprawki dla 4 406 883 dzieci, na kwotę 13 21 783 400 zł. W ramach programu rodzice – bez względu na swoje dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

– Bardzo ważne jest przy wypełnianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta. Pieniądze ZUS będzie wypłacał tylko na konto, więc ważne jest, aby numer był poprawny. Błąd w numerze konta to jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają wnioskujący – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wyprawkę dostaje rodzic raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

-Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmujemy od początku lipca aż do 30 listopada ale tylko złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września– dodaje rzeczniczka ZUS..

Wniosek o wypłatę z programu “Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

– Rodzice najczęściej korzystają z własnego internetowego banku i konta na PUE ZUS żeby przesłać wniosek – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu – czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Płatność bezgotówkowa to, bowiem znacznie tańsza i bezpieczniejsza forma niż przekaz gotówkowy.