Zakończył się ostatni etap prac ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Czerna. Łączny koszt prac to około 80 000,00 zł. 

Prace związane z ogrodzeniem boiska rozpoczęły się w 2019 roku. Wykonano wówczas prace frontowe ogrodzenia od strony drogi.  W roku 2020  dobiegły końca prace montażowe drugiego etapu ogrodzenia boiska w m. Czerna od strony zabudowań, kolejny etap ogrodzenia został zrealizowany w 2021 roku. W wykonanie całości zadania zaangażowanych było wiele podmiotów: Gmina Żukowice, LZS Czerna, Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice, mieszkańcy oraz Grupa Kreatywni w Żukowicach. Łączny koszt prac wyniósł blisko 80 000,00 zł

– Budowa ogrodzenia boiska w m. Czerna przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale również wpłynie na wzrost poziomu atrakcyjności pod kątem integracji oraz rekreacji- mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.