Wypłata „czternastek” ruszy 25 sierpnia. Nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS wypłaci ją z tzw. Urzędu.

Dodatkową emeryturę zobaczy na swoim koncie 9,0 mln emerytów, rencistów i innych osób, które mają wypłacane świadczenia długoterminowe.

– ZUS przeleje czternastki aż dla 8,1 mln. Dostana je także ubezpieczeni w innych instytucjach np. w KRUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Prawo do świadczenia głównego będzie sprawdzone na 24 sierpnia, czyli na dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego i wyniesie 1217,98 zł.

– Według naszych szacunków wypłatę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. Osobom, które dostają od nas comiesięczne wypłaty między 2900 zł a 4188,44 zł – czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł –mówi Iwona Kowalska-Matis.

14. z ZUS będą wypłacone: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób, które dostają zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu.

Z kolei osoby ubezpieczone w KRUS, które dostają swoje wypłaty rzadziej niż raz na miesiąc – „czternastkę” otrzymają w październiku.

– Ta dodatkowa wypłata nie podlega zajęciu przez komornika. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu “Rodzina 500 plus” dla niesamodzielnych – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na “czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS