Umowa na realizację zadania „Budowa przystani rzecznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu” podpisana. Miasto na realizacje tego zadania pozyskało środki z Unii Europejskiej w kwocie 9.416.822,72 złotych. Termin realizacji: 17.08.2023 rok.

Kilkadziesiąt lat temu Neptun był miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców naszego miasta. Organizowano tam imprezy towarzyskie, wesela, komunie. Prezydent Miasta postanowił teren ten ożywić, dlatego też budynek i teren wokół będzie rewitalizowany. Pozyskano środki unijne i wyłoniono już wykonawcę na zadanie „Budowa przystani rzecznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

– Firma wyłoniona w przetargu przystąpi do przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przypomnę, że w budynku Neptuna będzie część z noclegami, salą edukacyjną, gastronomią, wypożyczalnią kajaków i rowerów, magazyn na przechowywanie sprzętu turystycznego. Zrewitalizowana będzie także przestrzeń wokół Neptuna, czyli m.in. dojazd, przystań na Odrą – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

Wartość zadania to 19.672.400 złotych. Miasto otrzymało środki w Unii Europejskiej w wysokości  9.416.822,72 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin realizacji: 17.08.2023 rok.

– Ścieżkę rowerową do Kulowa zrobimy w ramach innego zadania, już niebawem ruszy nabór na dofinansowania, a dotacje mają być większe. W zadaniu łączonym Neptun i ścieżka rowerowa wyszły ogromne kwoty. Na ścieżkę rowerową do Kotli wpłynęły 3 oferty 15 mln, 28 mln i 32 mln zł. Więc by móc zrealizować rewitalizację Neptuna musieliśmy wyłączyć z zadania ścieżkę rowerową. Warto dodać, że zachowaliśmy wysokość dofinansowania z Unii – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.  

Wykonawcą zadania będzie PRO-INFRA Sp. z o.o. z Jerzmanowej.