Dzięki staraniom prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza i prezesa Fundacji Głogowskie Hospicjum oraz  przychylności radnych miejskich powstaje hospicjum. 27 lipca na budynku zwiśnie wiecha.

W ubiegłym roku rozpoczęto intensywne prace mające na celu wybudowanie w Głogowie hospicjum dla osób chorych. W proces budowy włączyli się:  władze miasta, Fundacja Hospicjum Głogowskie i wolontariusze.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz 8 grudnia wbił pierwszą łopatę pod budowę hospicjum. 7 kwietnia br. została wmurowana w fundamenty kapsuła czasu wraz z aktem erekcyjnym.

Gmina Miejska Głogów na wybudowanie pierwszego etapu hospicjum zabezpieczyła w swoim budżecie ponad 7 mln złotych. Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Wojciecha Zubowskiego z Polskiego Ładu pozyskano 10 721 769,12 zł.

I etap budowy hospicjum obejmuje postawienie obiektu dla 20 pensjonariuszy. Planowany termin realizacji I etapu to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przyszłości, zgodnie z projektem hospicjum będzie można rozbudować o kolejne 20 miejsc.