Na Gminy Żukowice dostępne są 3 kolejne przenośne defibrylatory AED. Dwa urządzenia zostały przekazane jednostkom OSP z Dobrzejowic i Brzegu Głogowskiego jako element wyposażenia pojazdów ratowniczo – gaśniczych, natomiast trzeci został zamontowany w ośrodku zdrowia w Nielubi.

Nowoczesne urządzenia to nieoceniona pomoc w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego jakim jest nagłe zatrzymanie krążenia. Choć sprzęt będzie wykorzystywany głównie przez osoby z doświadczeniem medycznym – strażaków ochotników oraz pracowników przychodni, to w razie potrzeby z jego obsługą poradzi sobie nawet laik. Aparat AED monitoruje pracę serca i informuje o konieczności przeprowadzenia defibrylacji. Jeśli jest ona konieczna, urządzenie krok po kroku instruuje użytkownika, jakie czynności należy wykonywać podczas zabiegu restytucyjnego. Zastosowanie takiego urządzenia w razie zatrzymania krążenia, znacznie zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego.

Decyzję o zakupie kolejnych defibrylatorów podjęliśmy z myślą o zdrowiu i życiu mieszkańców, tak aby w razie konieczności udzielona im została szybka i skuteczne pomoc. Pomimo, iż jest to dobra wiadomość, mam  nadzieję, że  z nowego sprzętu będziemy korzystać jak najrzadziej – mówi Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Na terenie Gminy Żukowice przenośne defibrylatory AED znajdują się już w budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, w Szkole Podstawowej w Nielubi oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi.