W Głogówku  jest już plaża, nowe pomosty, altanka, przebieralnia, ławki i leżanki oraz boisko do siatkówki plażowej. Brzeg stawu został wysypany piaskiem.

W Głogówku na terenie rekreacyjnym jest już dużo zieleni.  Na nowym terenie rekreacyjnym ze względu na ochronę środowiska naturalnego prace prowadzone były pod nadzorem herpetologa i teriologa. Stawy zostały oczyszczone i zarybione amurem.

– Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki unijne ze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – mówi Wioletta Jańczak Inspektor ds. promocji gminy Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.