Dwie nauczycielki zatrudnione w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli otrzymały akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego.

Anna Osikiewicz i  Kinga Nomejko po złożonym ślubowaniu odebrały z rąk Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego.

– Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie niezbędnego stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w kształceniu i wychowaniu uczniów naszej gminy – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.