Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie zatrudni na stanowisku związanym bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ogłasza nabór dla kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie na stanowisku związanym bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Kandydat powinien spełniać określone wymagania, między innymi  posiadać obywatelstwo polskie, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.  Wskazane jest  prawo jazdy kat. C  oraz miedzy innymi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021,poz.1940). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej głogowskiej straży pożarnej.

Kompletną dokumentację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Głogowie , ul. Sikorskiego 55 , 67-200 Głogów. Wyklucza się składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.