W Parku Sapera w Głogowie odbyła się uroczystości z okazji 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Złożono hołd poległym.

1 września uroczystości z okazji 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyły się w Parku Sapera.  Hutnicza orkiestra odegrała Hymn Państwowy. Delegacje: władze miasta i powiatu, kombatanci, służby mundurowe, harcerze, samorządowcy, radni, przedstawiciele zakładów pracy, placówek oświatowych, harcerze, przedstawiciele partii politycznych i mieszkańcy miasta, złożyły kwiaty przed Pomnikiem Sapera i oddały hołd poległym w II Wojnie Światowej. Przed pomnikiem wartę pełnili żołnierze 4. Batalionu Inżynieryjnego.

Wiersze i piosenki  związane z uroczystością przygotowały uczennice I LO w Głogowie.