Nowe samochody dla strażaków

0
710

Dwa samochody ratowniczo-gaśnicze trafiły do Jednostek OSP Kłoda oraz OSP Brzeg Głogowski.

Pojazd marki IVECO Eurocargo dla OSP Brzeg Głogowski o wartości 850.000,00 zł zakupiono dzięki środkom pozyskanym z NFOŚiGW/WFOŚiGW, z MSWiA, Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Powiatu Głogowskiego. Łączne dofinansowanie sięgnęło blisko 700.000,00 zł . Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Renault Master o wartości 280.000,00 zł trafił do ochotników  z OSP Kłoda. Samochód  zakupiono dzięki pozyskanym środkom z Fundacji KGHM Polska Miedź i Komendy Głównej PSP – łączne dofinansowanie to kwota 185.000,00 zł. Pozostałe środki dołożyła gmina. Auta zostały poświęcone i jednemu z nich, przekazanemu dla OSP Kłoda, nadano imię „Krystek”.

– Zakup nowych samochodów strażackich dla naszych jednostek był możliwy dzięki wielkim staraniom, rozmowom i dobrej współpracy z wieloma podmiotami, które udzieliły wsparcia finansowego na realizację tych zadań – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Kotla.

Dwa nowe samochody, zakupione dzięki środkom pozyskanym i z budżetu gminny spełniły marzenia druhów z OSP Kłoda i OSP Brzeg Głogowski. Nowe pojazdy zastąpiły wysłużone już samochody. Symbolicznego przekazania kluczyków do pojazdu marki IVECO Eurocargo dla jednostki OSP Brzeg Głogowski i pojazdu marki Renault Master dla jednostki OSP Kłoda dokonali: Wójt Gminy Żukowice, zastępcy Komendanta Głównego PSP oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Żukowicach.