Mieszkańcy Polkowic opowiedzieli się za przebiegiem linii kolejowej przez gminę Polkowice. Najwięcej osób, 65 procent ankietowanych wybrało trasę przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. 62 procent biorących udział w ankiecie opowiedziało się, za przebiegiem trasy z Polkowic do Głogowa przez Grębocice.

Ponad tysiąc osób wzięło udział w ankiecie pod hasłem „Twoja kolej!”. Ankieta dotyczyła propozycji przebiegu kolei przez gminę Polkowice.  Zaproponowani dwa warianty: przez strefę LSSE oraz śladem jednej jezdni starej drogi DK 3. Najmniejszą aprobatą cieszył się wariant prowadzący linię kolejową przez osiedle Polanka.

– Zdanie mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Przy każdej inwestycji liczymy się z nim i bierzemy pod uwagę potrzeby polkowiczan. Tym bardziej, gdy mówimy o tak ważnej inwestycji, jaką jest budowa kolei – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

We wrześniu mieszkańcy mogli wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji przedprojektowej na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, jednak pytania w niej zawarte były takie same dla wszystkich samorządów, których dotyczy budowa Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. W dodatku autorzy przewidzieli niewiele czasu na jej wypełnienie, przez co najprawdopodobniej nie wszyscy zdążyli się wypowiedzieć. Istnieje więc obawa, że wyniki tej ankiety nie uwzględniają partykularnych interesów mieszkańców naszej gminy i stąd pojawiła się potrzeba, by przygotować ankietę skierowaną bezpośrednio do polkowiczan.

– Wyniki naszej ankiety zostały wysłane do firmy Infra, która opracowuje dokumentację przedprojektową na zlecenie DSDiK, a dodatkowo posłużą nam jako argumenty podczas kolejnych konsultacji społecznych, zaplanowanych przez wykonawcę oraz DSDiK na ostatni kwartał tego roku – wyjaśnia burmistrz Polkowic.

W ankiecie wzięło udział 1026 mieszkańców, z czego 779 osób wypełniło formularze internetowe, a 247 osób wycięło ankiety papierowe i wrzuciło do urn. Spośród ankiet papierowych 10 było nieważnych.

Na pierwsze pytanie,  Którędy, według Ciebie, powinny biec tory kolei aglomeracyjnej w Polkowicach? najwięcej osób, bo 664 (65 proc.), wybrało trasę przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. 285 osób, a więc 28 proc. ankietowanych wybrało wariant przez środek miasta, czyli wzdłuż byłej krajowej „trójki”. Najmniejszą popularnością wśród mieszkańców gminy Polkowice cieszyła się trasa przez osiedle Polanka. Za tym pomysłem opowiedziało się 77 osób, co stanowi 7 proc. wszystkich ankietowanych.

Na drugie pytanie, a więc Przez jakie miejscowości powinna przebiegać kolej z Polkowic do Głogowa?” 62 proc., a więc 632 osoby, wybrało trasę przez Grębocice, a394 osoby (38 proc.) przez Gaworzyce. 485 osób (47 proc.) uważa, że przy przystanku kolejowym powinno znaleźć się więcej niż 20 miejsc parkingowych. 324 osoby (32 proc.) chcą parkingu przy przystanku kolejowym, ale nie potrafiły wskazać ilości miejsc. 174 osoby (17 proc.) uważają, że miejsc parkingowych nie musi być więcej niż 20, a 43 osoby (4 proc.) uważają, że miejsca parkingowe przy przystanku kolejowym nie są potrzebne.

Wśród mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie, 672 osoby (65,5 proc.) to mieszkańcy miasta, a 354 (34,5 proc.) to mieszkańcy sołectw.

– W poprzedniej kadencji zabiegałem o przywrócenie połączeń kolejowych pomiędzy Zagłębiem Miedziowym, w tym Polkowicami, a Wrocławiem. Już wówczas wszyscy byliśmy zgodni, że będzie to silny impuls rozwojowy, podnoszący komfort życia naszych mieszkańców. Była dobra wola ze wszystkich zainteresowanych stron, by ten ambitny projekt zrealizować. To dobrze, że jest kontynuowany. Spotkanie konsultacyjne, w którym wziąłem udział, potwierdziło duże zainteresowanie ze strony mieszkańców naszej gminy, a wskazany w ankietach wariant przebiegu nowej linii kolejowej to optymalne rozwiązanie – mówi Wiesław Wabik, były burmistrz Polkowic, obecnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Polkowicach. 

– Kolej to przyszłość, rozwój i możliwości. Kolej to nasze okno na świat. Od początku kadencji zabiegam o to, by przywrócić pociągi do Polkowic. Teraz jest na to najlepszy moment i warunki. Kolej Aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego to niezwykle złożona inwestycja. Rozłożona na wiele etapów i lat. To przedsięwzięcie, w którym udział bierze wiele podmiotów. Teraz jest czas, byśmy zdecydowali, jakie jest nasze wspólne stanowisko, które będziemy forsować podczas kolejnych tur konsultacji i prac nad projektem. Bardzo ważne jest dla nas, by głos mieszkańców naszej gminy został wysłuchany, a kolej biegła przez naszą gminę, zgodnie z oczekiwaniami – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.