W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

W tym ważnym wydarzeniu dla pierwszoklasistów i ich rodziców a także  nauczycieli  udział wzięli także goście zaproszeni. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej najmłodsi uczniowie  złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a  dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli Halina Ignacik dokonała aktu pasowania na ucznia.

– Dzień pasowania pierwszoklasistów jest jednym z najbardziej wzruszających momentów dla najmłodszych uczniów i ich rodziców. Życzę pierwszoklasistom wytrwałości i satysfakcji płynącej z każdego dnia nauki – mówiła Kamila Suchocka-Szperlik zastępca wójta.