O głosy młodych rywalizowało 29 kandydatów, a miejsc w radzie jest 21. Głosowała młodzież w wieku od 14-21 lat. Radni działać będą w imieniu młodzieży jako ciało doradcze dla burmistrza Polkowic.

To już druga kadencja młodzieżowej rady. O głosy młodych rywalizowało 29 kandydatów, a miejsc w radzie jest 21. Głosowała młodzież w wieku od 14-21 lat, zamieszkała na terenie gminy Polkowice. Uprawnionych było prawie 2 tys. osób.

– To głównie uczniowie polkowickich szkół podstawowych oraz szkoły średniej. Wcześniej przeprowadzono akcję informacyjną pod hasłem Startuj i miej wpływ”, zachęcającą do kandydowania oraz czynnego wzięcia udziału w wyborach. Niektórzy kandydaci nagrali także swoje spoty wyborcze – mówi Jan Pociecha, przewodniczący komisji wyborczej.

Głosowanie cieszyło się sporą frekwencją. Na specjalnie przygotowanych ekspozycjach można było jeszcze raz przyjrzeć się poszczególnym kandydatom. Do Młodzieżowej Rady wybrani zostali: BARTNICKI ALEKSANDER, BRYL JAKUB, GADULSKA JAGODA, JAKUBOWSKI BARTOSZ, JAŹWIŃSKI DAWID, JURKOWSKI OSKAR, KAUCH GABRIELA, KLANCKO DAMIAN, LESIŃSKI PATRYK, MELNYCZUK MATEUSZ, NOWAK KINGA, NOWOCIŃSKI JAKUB, OLCZYK NORBERT, OLCZYK WIKTORIA, OZGA WIKTORIA, SKUT PATRYK, STADNIK EMILIA, STAWNICZA ZUZANNA, STAWNICZY TOMASZ, TOMIAK KAROLINA i TRACZYK MEDEA.

Przed nowym składem rady pierwsze działania określone statutem, w tym m.in. wybór przewodniczącego lub przewodniczącej oraz zastępców.

– Czekamy na inauguracyjną sesję Młodzieżowej Rady Gminy drugiej kadencji, po czym młodzież zacznie – mam nadzieję, że metodycznie – pracować wespół z władzami miasta nad kierunkami działań dedykowanych młodzieży – mówi Karol Pikor, koordynator wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

Z przeprowadzonych wyborów i aktywności młodzieży cieszy się burmistrz Polkowic, dla którego rada jest bardzo ważnym głosem doradczym.

– Wspólnie omawiamy wszystkie kwestie dotyczące młodzieży, dlatego bardzo się cieszę, że głosując młodzież wyłoniła kolejną kadencję rady. Kolejne pokolenie będzie mogło współdecydować o losach naszego miasta –mówi  burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Włodarz miasta podkreślił także dotychczasową aktywność Młodzieżowej Rady Gminy i zaakcentował chęć uczestniczenia młodzieży w poszukiwaniu przestrzeni dla siebie czy współorganizowania ciekawych wydarzeń.

– Te działania są odzwierciedleniem punktu widzenia młodzieży i pozwalają tak konstruować politykę całego miasta, aby była ona przyjazna także dla tej grupy mieszkańców – mówi burmistrz Polkowic.

Podstawą działalności Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice jest praca społeczna radnych, a celem jej działania m.in. kreowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, koordynowanie ich samorządowej działalności, oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami gminy Polkowice.