Ponad 3 mld złotych z budżetu państwa na program Polski Ład dla kultury. Dofinansowanie będzie wynosić do 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski będzie można składać poprzez platformę Polski Ład w trzech kategoriach: do 150 tys.  zł jeden wniosek, do 500 tys. zł drugi wniosek i do 3,5 mln zł trzeci wniosek.

W środę premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim przedstawili szczegóły rządowego programu odbudowy zabytków – Polski Ład dla kultury. Jak poinformował premier to kolejny bardzo duży program dla lokalnych społeczności. Celem programu będzie przywrócenie zabytkom ich dawnego blasku z jednej strony. Praca przy zabytkach to  inwestycja w lokalną gospodarkę. Jest wiele zabytków, które popadają w ruinę. Wyobraźmy sobie, że to mogą być kolejne tysiące, a jak niektórzy liczą, nawet ponad 10 tys. inwestycji w zabytki w całej Polsce. W budynki użyteczności publicznej takie jak szkoły, żłobki, przedszkola, domy kultury, remizy. Niektóre z nich są już dzisiaj zabytkami i niszczeją – mówił premier. Jak zaznaczył minister Piotr Gliński program jest skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego a za ich pośrednictwem do podmiotów użytkujących zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

–  Polski Ład dla kultury to rozwinięcie ministerialnego programu ochrony zabytków, z którego w ostatnim czasie wiele instytucji skorzystało. W odróżnieniu od dotychczasowego ministerialnego programu w tym partnerem będą JST czyli gminy i powiaty. Na realizację programu przeznaczone będzie z budżetu państwa 3 mld złotych. Co istotne dofinansowanie będzie wynosić do 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Operatorem programu będzie BGK, wnioski będzie można składać poprzez platformę Polski Ład w trzech kategoriach: do 150 tys.  zł jeden wniosek, do 500 tys. zł drugi wniosek i do 3,5 mln zł trzeci wniosek. Każdy samorząd będzie mógł złożyć swój wniosek w każdej z tych kategorii. Program Polski Ład dla kultury to duża szansa, także dla naszych lokalnych społeczności zagłębia miedziowego aby podnieść z zapaści perełki kultury- mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP.  

Poseł Wojciech Zubowski zaprasza do swojego biura w Głogowie przy ul. Poczdamskiej nr 1. Na spotkanie z posłem można się umawiać dzwoniąc na numer telefonów 076-833 38 86, 601 984 568. Można także pisać na adres : wojciech.zubowski@sejm.pl.  Na FB można natomiast przeczytać o pracach w sejmie i różnych działaniach posła.