Jakub Bryl przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy. Jego zastępcami zostali Oskar Jurkowski i Zuzanna Stawnicza. Rada to organ doradczy burmistrza Polkowic.

To już druga kadencja Młodzieżowej Rady Gminy (MRG). Pierwsza  trwała od 2019-2022 roku. Burmistrz Polkowic powołał radę jako ciało doradcze w sprawach istotnych dla młodego pokolenia polkowiczan.

– Głos młodzieży jest bardzo ważny i ma istotny wpływ na losy naszej małej wspólnoty. Gratuluję wszystkim kandydatom i tym spośród nich, którzy otrzymali mandaty radnych młodzieżowych i będą mieli udział w procesie decyzyjnym na rzecz naszej gminy. Życzę, aby tę trudną misję realizowali z pasją i oddaniem – mówi burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Podczas inauguracyjnej sesji MRG drugiej kadencji, radni wybrali spośród siebie prezydium. Podczas tajnego głosowania na przewodniczącego rady wybrano Jakuba Bryla. Jego zastępcami zostali Oskar Jurkowski i Zuzanna Stawnicza. Jakub Bryl zapewnił, że wie, czego od rady oczekuje polkowicka młodzież.

– Na początek chciałbym się zająć miejscem dla młodzieży. Chciałbym również poprawić komunikację miejską do Chocianowa, bo uczniowie z Polkowic i Chocianowa mają ten dojazd utrudniony. To samo dotyczy Lubina. Chciałbym także, aby w Polkowicach powstała karta młodego mieszkańca, która gwarantowałaby zniżki dla młodych ludzi, na przykład do Aquaparku, na siłownię czy latem na Grzybka – wylicza Jakub Bryl.

Gratulując wyboru na przewodniczącego i jego zastępców, burmistrz Polkowic przywołał cele, jakie mu przyświecały kiedy inicjował działalność młodzieżowej rady.

– Młodzież ma w tę cechę, że chce zmieniać rzeczywistość. Właśnie po to w tej kadencji powołałem Młodzieżową Radę Gminy, aby punkt widzenia młodzieży na nasze wspólne sprawy był brany pod uwagę i traktowany bardzo serio. Dlatego zachęcam radnych Młodzieżowej Rady Gminy do proponowania nowych rozwiązań, ale też do wzięcia odpowiedzialności za te zmiany – zaznacza włodarz Polkowic.

Obecna rada została wyłoniona w wyborach, które odbyły się 16 listopada w polkowickim Kinie. Do rywalizacji o głosy wyborców zgłosiło się wówczas 29 kandydatów. Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy jej druga kadencja potrwa do 2025 roku.