Przyszłoroczny projekt budżetu Gminy Polkowice otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała budżet zaproponowany przez burmistrza Polkowic. Tegoroczny budżet Polkowic zamknie się nadwyżką w wysokości ponad 20 mln zł.

Projekt budżetu został zgłoszony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w listopadzie tego roku. W grudniu RIO wydało o nim pozytywną opinię. To bardzo ważny argument przed jutrzejszą (28.12) sesją Rady Miejskiej w Polkowicach, podczas której radni będą głosowali nad kształtem finansów naszej gminy na 2023 rok. 

Prace nad projektem budżetu połączone były z wnikliwą analizą poprawek i sugestii, wnoszonych podczas spotkań członków komisji budżetu i finansów przez radnych. Zdaniem burmistrza Polkowic wiele z tych pomysłów wnosi pozytywny wkład w kształt przyszłorocznego budżetu. Wiele było jednak takich, które obarczały przyszłoroczne finanse realnym ryzykiem zachwiania bezpieczeństwa finansowego gminy. Dlatego burmistrz Polkowic spotkał się z reprezentantami wszystkich klubów aby omówić możliwość wypracowania kompromisowego projektu, zachowującego jednak najważniejsze elementy wprowadzone tam przez burmistrza. Dotyczy to zwłaszcza spraw społecznych, gminnych inwestycji, ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa publicznego.

Ostatecznie to, w jakim kształcie zostanie przyjęta uchwała budżetowa, zależeć będzie od głosowania radnych oraz ich odpowiedzialnej i świadomej postawy. Pomimo obaw radnych opozycyjnych, tegoroczny budżet Polkowic zamknie się nadwyżką w wysokości ponad 20 mln zł.