Bezpłatny system ostrzegania

0
247

Bezpłatna aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania), to szybkie  ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach mogących zagrażać życiu lub zdrowiu.  

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców województwa dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski zachęca mieszkańców do instalowania na smartfonach bezpłatnej aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania).

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na telefony komórkowe. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje drogowe.