Z okazji 15. rocznicy organizacji konkursu „Policjant, który mi pomógł” nagrodzono kilkoro policjantów. Aspirant sztabowy Piotr Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – laureat konkursu z roku 2012.

Istotą konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgłoszeń policjantów do konkursu mogą dokonywać osoby indywidualne, organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie już samo w sobie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym. Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składa się laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wyłania 5 finalistów. Wytypowanie laureatów odbywa się na postawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

W 2022 roku zorganizowana została 15 edycja konkursu. Łącznie podczas wszystkich edycji wyłoniono 75 laureatów, spośród których pięcioro pochodziło z jednostek garnizonu dolnośląskiego.

17 stycznia bieżącego roku w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu imienia nadkomisarza Policji Państwowej Piotra Jurczaka podczas spotkania służbowego z okazji 15. rocznicy organizacji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, w imieniu Komendanta Głównego Policji listy gratulacyjne dotychczasowym laureatom konkursu wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak. Wyróżnieni zostali:

  • inspektor Joanna Cichla z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie – laureatka konkursu z roku 2008,
  • nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – laureat konkursu z roku 2011,
  • aspirant sztabowy Piotr Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – laureat konkursu z roku 2012,
  • aspirant sztabowy Piotr Horbik z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy – laureat konkursu z roku 2013,
  • młodszy aspirant Agnieszka Graca z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – laureatka konkursu z roku 2018.

Wyróżnieni oprócz listów gratulacyjnych otrzymali również pamiątkowe jubileuszowe albumy z sylwetkami wszystkich dotychczasowym laureatów z każdej z edycji konkursu. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektor Robert Frąckowiak przekazał funkcjonariuszom również wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów.