Anna Gniewosz jednogłośnie wybrana została sołtysem w m. Ceber. Przez pięć lat piastować będzie tę funkcję.

Na pięć kolejnych lat mieszkańcy Cebra wybrali Sołtysa oraz Radę Sołecką. Ponownie na stanowisko sołtysa wybrana została jednogłośnie Anna Gniewosz. W Radzie Sołeckiej zasiądą: Stanisław Foterek, Agata Gniewosz, Krzysztof Olszewski, Iwona Czerniawska, Izabela Czerniawska.

-Gratuluję i życzę owocnej pracy za rzecz mieszkańców  mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.