Szymon Knap sołtysem w sołectwie Sobczyce. Na zebraniu wiejskim frekwencja dopisała.

Zgodnie z wolą mieszkańców sołtysem Sołectwie Sobczyce został Szymon Knap. W skład Rady Sołeckiej weszli: Zbigniew Mazurkiewicz, Paulina Bilska, Milena Bagińska, Anna Boczkowska, Janusz Chorąży, Marta Szelest i Alicja Petecka.

– Gratuluję nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej życząc owocnej pracy na rzecz sołectwa Sobczyce. Dziękuję również mieszkańcom za tak dużą frekwencję.Bardzo dziękuję dotychczasowej Pani sołtys Marii Garbolińskiej oraz radzie sołeckiej za poświęcony czas i wieloletnią współpracęmówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.