Dorota Szelest została sołtysem w Zabielu. Na zebraniu wyborczym obecnych było około 35% mieszkańców tego sołectwa.  

W sołectwie Zabiele odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym sołtysem została Dorota Szelest, a członkami Rady Sołeckiej zostali: Krzysztof Dziuba, Monika Koprowska, Ryszard Florczak, Sara Olszewska oraz Grzegorz Koprowski. Dorota Szelest zastąpiła Mariannę Stachurską.

Jak do tej pory w Zabielu była największa frekwencja na zebraniu wyborczym, wyniosła blisko 35 %,za co mieszkańcom dziękuję. Gratuluję nowej Pani sołtys i radzie sołeckiej życząc owocnej pracy na rzecz sołectwa. Dziękuję dotychczasowej Pani sołtys Mariannie Stachurskiej oraz radzie sołeckiej za poświęcony czas i wieloletnią współpracę, a także liczę na dalszą pracę z nowo wybraną radą – mówił Łuksz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.